Malý Mánes

Významnou část souboru Mánes tvoří jeho dětská sekce tvořená především dětmi dospělých tanečníků. Původní záměr, který v roce 1977 vedl k založení dětského souboru, vytvořil „předsíň“ souboru, byl záhy překonán. Pravidelná a cílevědomá činnost se stala základem k vytvoření řady pozoruhodných programových čísel, které byly oceněny i v soutěžích. Dětský soubor se tak stal rovnocenným partnerem svých dospělých „kolegů“ v mnoha vystoupeních.